OUTSOURCING ENERGETYCZNY

Na czym to polega?

KGDE chętnie wesprze Państwa działania inwestycyjne związane z modernizacją czy rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej lub jeśli planujecie Państwo dodatkowy dział techniczny, który ma wspierać działania Państwa biznesu.

Warto skorzystać z naszej oferty:

  • na etapie koncepcji modernizacji, rozbudowy infrastruktury czy wymiany urządzeń elektroenergetycznych,
  • wsparcia w postaci przygotowania bilansu kosztów i zysków z planowanych wariantów działań,
  • pomocy na etapie projektowania wybranych działań modernizacyjnych,
  • doradztwa i koordynacji inwestycji z ramienia inwestora,
  • obsługi i wsparcia technicznego na etapie rozruchu urządzeń, eksploatacji.

Przykładem takiej współpracy jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy około 2 MW u jednego z naszych klientów, gdzie uczestniczyliśmy w przygotowaniu audytu i koncepcji farmy, jak również prowadziliśmy wsparcie techniczne na etapie jej budowy. Obecnie została ona oddana do eksploatacji, a naszym celem jest osiągnięcie zamierzonych wskaźników wskazanych w projekcie oraz okresie jego trwałości. Do naszych obowiązków należy koordynacja działania służb technicznych, aby w jak największym stopniu wykorzystać moc instalacji, a także bieżący monitoring jej pracy włączając w to przygotowanie sprawozdawczości do jednostki finansującej projekt.

Podejrzyj nas podczas realizowania inwestycji

Prowadziliśmy również działy techniczne dla firm prowadzących sprzedaż energii elektrycznej.

Do naszych obowiązków należało szkolenie handlowców z tematyki energii i urządzeń elektrycznych, efektywności energetycznej, jak również opracowanie narzędzi i oferty na sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych, a także audytów. Takie działania, pozwalały na poszerzenie oferty firm i kompleksową obsługę klientów, dobór sprawdzonych podwykonawców oraz koordynacja prac zleconych  w zakresie inwestycji elektroenergetycznych, pozyskanie i zatrudnienie współpracowników wykonujących audyty energetyczne, jak również pomiarów elektroenergetycznych.

Outsourcing energetyczny to również szkolenia. Braliśmy udział w projektach szkoleniowych tj.:

  • Ekologiczna produkcja kluczem do zrównoważonego rozwoju,
  • Efektywność Energetyczna MMSP,
  • Akademia Budownictwa – Audytor Efektywności Energetycznej,
  • Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001,

Szkolenia miały na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie efektywności energetycznej.

Zaufali nam