DORADZTWO TECHNICZNE

Nasze kompetencje

Doradztwo techniczne zawiera w sobie bardzo szeroką gamę rozwiązań w zależności od stanu i potrzeb przedsiębiorstwa. Najważniejszym z nich jest analiza problemów, dobór odpowiednich narzędzi do jej identyfikacji oraz bilans kosztów i zysków z ich rozwiązania. To, co skłania nas do podjęcia współpracy z doradcą energetycznym to zmniejszenie kosztów mediów energetycznych i nośników energii. Rozwiązaniem, jakie proponujemy, jest przeprowadzenie ogólnego przeglądu energetycznego i opracowanie planu działania uwzględniającego różny poziom nakładów związanych z optymalizacją energetyczną.

Poniżej na schemacie, pokazano mechanizmy wdrożeń działań optymalizacyjnych. Z naszego doświadczenia wynika, że największe korzyści przynoszą działania bezinwestycyjne i od nich należy rozpocząć.

W ramach działań związanych z doradztwem technicznym, po identyfikacji i zatwierdzeniu planu optymalizacji zużyć i kosztów nośników energii mogą zostać włączone działania związane z:

  • przeprowadzeniem badań i pomiarów zużycia mediów energetycznych, wyznaczeniem charakterystyk urządzeń, wyznaczenia ich sprawności,
  • wdrożeniem systemu zbierania, monitorowania zużyć mediów energetycznych i nośników energii,
  • zarządzaniem danymi nt. zużyć nośników energii ich kosztów, planowaniem, budżetowaniem, analizą stanu technicznego i inwentaryzacja urządzeń mechaniczno-energetycznych,
  • sprawozdawczością do GUS, reprezentowaniem przed organami państwowymi jak np. UDT, Sanepid,
  • pomocą negocjacyjną w zakresie zakupu mediów energetycznych na kolejne lata.

Z naszej oferty warto skorzystać gdy:

  • chcemy sprawdzić, na jakim poziomie jest prowadzona gospodarka mechaniczno-energetyczna w przedsiębiorstwie,
  • szukamy nowoczesnych rozwiązań technicznych,
  • chcemy dowiedzieć się o możliwych systemach wsparcia finansowego dla planowanych inwestycjach związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej,
  • nie czujemy się pewnie w kontaktach z dostawcami mediów energetycznych i szukamy wsparcia merytorycznego oraz negocjacyjnego,
  • nie mamy komu powierzyć gospodarki mechaniczno-energetycznej i wolimy skupić się na procesach sprzedaży, a także produkcji naszych dóbr.

Zaufali nam